Σάββατο, 14η Δεκεμβρίου 2019 8:09:πμ
Παρασκευή, 24 Μαϊος 2019 17:14

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καθώς πλησιάζουμε στον τελευταίο μήνα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εκτός εάν παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής), θα παραθέσουμε παρακάτω τις σχετικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, έχοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4174/2013, στην οποία ορίζεται ότι εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Επομένως, για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018), λόγω του ότι η 30ή Ιουνίου είναι ημέρα Κυριακή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετακυλίεται την 1η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα.

2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4537/2017 (ΦΕΚ Α΄ 84/15-05-2018) και σύμφωνα με την παρ. 3 ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2017 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.

Επομένως, για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 28η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Στις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το έντυπο Ν που έχουν αναρτηθεί στο site της ΑΑΔΕ αναφέρεται σχετικά:

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν.4172/2013). Επομένως για το φορολογικό έτος από 01/01/2018 έως 31/12/2018 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 28/06/2019.

3. Λοιπές προθεσμίες που επηρεάζονται

3.1 Βεβαιώσεις αποδοχών

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων.

Επομένως, για την ανωτέρω περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι η 27η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη.

3.2 Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.4174/2013, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.

Επομένως, για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Διαβάστηκε 2108 φορές

Διαβάστε ακόμα ...

agrinio bestof

diafimistiko banner

diafimistiko banner

diafimistiko banner

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση


Χαριλάου Τρικούπη 7
301 00 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410-54431


Email: info@slf-agr.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύνδεση Μέλους

Συνδεδεμένα Μέλη

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία